Jak funguje tepelné čerpadlo

CELÁ SESTAVA SE SKLÁDÁ:

 1. z venkovní jednotky - vypadá podobně jako venkovní jednotka klimatizace
 2. vnitřní jednotky – vypadá podobně jako nástěnný plynový kotel
 3. boileru na ohřev TUV
 4. případně solárních kolektorů a nádrže RotexPanasonic_venkovn_jednotka

Venkovní jednotka:

 • přijímá teplo z okolního prostředí, lidově řečeno „chladí“ venkovní vzduch
 • obsahuje kompresor, kondenzátor, ventilátor, řídící elektroniku, ..
 • veškeré kompresory jsou typu „invertor“, tj. frekvenčně řízené, které při provozu běží v režimu 15 – 100% maximálního výkonu, výsledkem je, že udrží nastavenou teplotu výstupní vody a k jejich provozu není třeba akumulační nádoba

Vnitřní jednotka:Panasonic_hydrobox

 • v deskovém výměníku vnitřní jednotky dochází k předávání tepla z chladiva do deskového výměníku do oběhové vody
 • vnitřní jednotka se skládá z výše uvedeného deskového výměníku, oběhového čerpadla, expanzní nádoby, elektrického dohřevu, přetlakového ventilu, filtru, čidel a řídící elektroniky

Bojler:Panasonic_boiler

 • je ohříván ze spirály ohřívané teplou vodou z tepelného čerpadla
 • je vybaven el. dohřevem – 3kW
 • je vyroben z nerezu

JAKÉ DODÁVÁME TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL?

Nízkoteplotní tepelná čerpadla

 • vhodné pro domy s nízkým tepelným spádem – (nejčastěji podlahové vytápění nebo nízkoteplotní radiároty) tepelný spád optimálně např.: 35°C/28°C, maximální teplotní spád 50°C/46°C. Platí pravidlo, že čím nižší tepeplný spád, tím efektivněji (úsporněji) tepelné čerpadlo pracuje (Má vyšší COP).
 • dodávané výrobky – Daikin Altherma LT, Panasonic Aquarea

Vysokoteplotní tepelná čerpadla

 • Ideální pro rekonstrukce starých domů, kde je potřeba zachovat stávající rozvody topení (vysokoteplotní radiátory).
 • vhodné pro teplotní spády min. 50°C/46°C až po 80°C/60°C, čili vhodné pro veškerá radiátorová topení, vhodné i jako náhrada vytápění tuhými palivy
 • unikátní způsob fungování – tepelné čerpadlo vysokoteplotní funguje na bázi 2 kompresorů zapojených v sérii za sebou, proto je schopno topit vytápět vodu až do teploty 80°C
 • dodávané výrobky – Daikin Altherma HT

JE MONTÁŽ TEPELNÉHO ČERPADLA NÁROČNÁ?Schma_dm_panasonic

Montáž tepelného čerpadla je jednoduchá a rychlá (nevyžaduje žádné vrty, ani stavbu komínu). Všechny typy dodávaných tepelných čerpadel jsou hotové výrobky, nejedná se o stavebnice, kdy topenáři musí dodat – oběhová čerpadla, expanzní nádoby, … Jsou to hotové výrobky tzv. Plug and play.

 • Správnou montáž musí přesto provést odborná firma, která provede následující:
 • osazení venkovní jednotky na připravený betonový základ, případně lze po domluvě zajistit i provedení betonového základu
 • osazení vnitřní jednotky a bojleruinstalaci propojovacího potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou
 • dopojení přívodů el. napájení (napájení je standardně připraveno objednatelem) a komunikačních kabelů
 • topenáři (standardně jsou to topenáři investora, kteří instalovali okruh topení, ale opět jsme schopni zajist topenáře) provedou napojení tepelného čerpadla na topný okruh a okruh Teplé Užitkové Vody (TUV)
 • po té je tepelné čerpadlo uvedeno do provozu


KOLIK LZE UŠETŘIT ZA TOPENÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM?

S tepelným čerpadlem vzduch voda budete šetřit náklady několika způsoby:

1. Mnohonásobně vyšší výkon tepelného čerpadla

Zjednodušeně lze říci, že výkon tepelného čerpadla je zhruba trojnásobný oproti příkonu. Jinak řečeno, náklady na výrobu tepla jsou zhruba třetinové oproti vytápění přímotopem.
V praxi je provoz tepelného čerpadla závislý na více faktorech, jako jsou:

 • teplota otopné vody – čím je nižší, tím je provoz úspornější
 • venkovní teplota – čím je vyšší, tím je provoz úspornější

2. Nižší náklady na elektřinu díky snížené sazbě

Na provoz tepelného čerpadla Poskytují energetické společnosti (ČEZ, E.ON, …) sníženou sazbu, která platí po 22 hodin za den. Vyšší sazba (tedy ta standardní sazba) platí pouze 2 hodinny denně.

Snížená sazba elektrické energie platí pro celý rodinný dům, budete tedy šetřit náklady za elektřinu nejen za topení ale za celý dům (svícení, televize, chladnička, pračka, …). Tato úspora za sníženou sazbu elektřiny není malá činí okolo 4.000 – 6.000 Kč ročně.

Díky těmto způsobům úspory nákladů na topení (a elektřinu) je systém tepelného čerpadla jedním z nejlevnějších způsobů vytápění.

Pro srovnání jsme pro Vás připravili přehled ročních provozních nákladů na topení tepelným čerpadlem, plynovým kotlem a elektrokotlem.

Provozní náklady na topení Ostatní náklady elektřiny Náklady celkem
Tepelné čerpadlo 21 401 11 327 32 728
Plynový kotel 34 551 15 376 49 927
Elektrokotel 60 915 12 221 73 136

Provozní náklady topení: převzato z www.tzb-info.cz (předpokládaná spotřeba energie 24 MWh)

JAKÉ JSOU INVESTIČNÍ NÁKLADY NA TEPELNÉ ČERPADLO?

Investiční náklady se liší vlivem více faktorů, jako jsou:

 • potřebný výkon v kW – čím vyšší výkon, tím vyšší cena
 • cena je tím nižší, čím je kratší vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou

V porovnání s variantou plynového kotle a elektrokotle má tepelné čerpadlo nejvyšší náklady, které jsou však s plynovým kotlem srovnatelné.
Pro správné srovnání byly u plynového kotle brány v úvahu všechny náklady tedy:

 • Investiční náklady na plynový kotel: 30.000 komín, 50.000 kotel, 10.000 přípojka, 10.000 bojler, 10.000 montáž
 • Investiční náklady na elektrokotel: 20.000 kotel, 10.000 bojler, 5.000 montáž
 • Investiční náklady na tepelné čerpadlo (příklad: Altherma 14kW): 69.507 vnější jednotka, 69.629 vnitřní jednotka, 22.001 TUV zásobník, 20.000 montáž
Investiční náklady
Tepelné čerpadlo (14kW) 181 137
Plynový kotel 110 000
Elektrokotel 35 000

 

JE TEPELNÉ ČERPADLO OPRAVDU VÝHODNÉ A VYPLATÍ SE DO NĚJ INVESTOVAT?

ANO!

A to i přes to, když dáme dohromady nejnižší provozní náklady včetně úsporu za nízkou sazbu elektřiny s vyššími investičními náklady.

Již od 5. roku je tepelné čerpadlo nejúspornější variantou vytápění ve srovnání s plynovým kotlem a elektrokotlem.

Během 12 let provozu vám tepelné čerpadlo uspoří v porovnání s plynem přes 181.000 Kč a to i po započtení provozních nákladů.

Kumulativní součet investičních a provozních nákladů v jednotlivých letech
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tepelné čerpadlo (14kW) 213.865 246.593 279.321 312.049
344.777
377.505
410.233
442.961
475.689 508.417
Plynový kotel 159.927 209.854 259.781 309.708 359.635 409.562 459.489 509.416 559.343 609.270
Elektrokotel 108.136 181272 254.408 327.544 400.680 473.816 546.952 620.088 693.224 766.360

 

 

 

 

Nvratnost_T

 

 

© 2010 Klima-Elektron s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.