Daikin Altherma

Tepelná čerpadla Altherma od firmy Daiklogo daikinin

 

 

Daikin Altherma je kompletní domácí systém vytápění a ohřevu vody, který je založen na technologii tepelného čerpadla využívajícího vzduch jako zdroj energie. Systém tak představuje fl exibilní a ekonomicky efektivní alternativu ke kotlům na fosilní paliva a navíc umožňuje i chlazení. Díky svým energeticky úsporným vlastnostem je systém Daikin Altherma ideálním řešením pro snížení spotřeby energie a emisí CO2.
Daikin vyrábí 2 druhy tepelných čerpadel: nízkoteplotní a vysokoteplotní.

NÍZKOTEPLOTNÍ ALTHERMADaikin_schema

Systém se skládá ze 6 částí, které společně poskytují ideální pohodlí a teplotu vody:

1A) VENKOVNÍ JEDNOTKA: EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ENERGIE ZE VZDUCHU
Systém Daikin Altherma využívá přírodní zdroj energie. Venkovní jednotka extrahuje teplo z okolního vzduchu a zvyšuje jeho teplotu na dostatečně vysokou úroveň pro účely vytápění. Toto teplo se následně přes potrubí s chladivem přenáší do vnitřní jednotky (další výhodou
tedy je, že potrubí nemůže nikdy zamrznout). Instalace kompaktní venkovní jednotky je snadná a protože není nutné dělat žádné zemní práce jako výkopy atd., je možné jednotku nainstalovat i v bytech a apartmánech.

2B) VNITŘNÍ JEDNOTKA: SRDCE SYSTÉMU DAIKIN ALTHERMA
Vnitřní jednotka ohřívá vodu, která cirkuluje v nízkoteplotních radiátorech, systémech podlahového vytápění nebo pokojových klimatizačních jednotkách a rovněž poskytuje teplou užitkovou vodu. Pokud si vyberete kombinaci vytápění a chlazení, vnitřní jednotka může rovněž snižovat teplotu vody a distribuovat tak osvěžující chlad.

2) ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY: PRO NÍZKOU SPOTŘEBU ENERGIDaikin_Vnitn_jednotkaE
Systém Daikin Altherma je inteligentním systémem i v případě vaší teplé užitkové vody. Jedinečné uspořádání a speciální umístění komponent systému maximalizuje efektivní využití energie. Voda v zásobníku je díky tepelnému výměníku připojenému k tepelnému čerpadlu primárně ohřívána tepelnou energií z venkovního vzduchu. Nicméně, v zásobníku vody je i přídavný elektrický topný prvek, který se může postarat o vyšší teplotu vody potřebnou ve sprše, vaně či dřezu. Voda se v potřebných intervalech automaticky zahřívá na 70 °C, aby se zamezilo riziku množení bakterií.

3) SOLÁRNÍ SOUPRAVA
Solární souprava umožňuje prostřednictvím externího tepelného výměníku přenos solárního tepla do zásobníku teplé vody Daikin Altherma. Na rozdíl od zásobníků s dvěma tepelnými výměníky umožňuje tento systém efektivní ohřev celého obsahu zásobníku solárním teplem a v případě potřeby i energií tepelného čerpadla.

4) SOLÁRNÍ KOLEKTOR
Vysoce účinné kolektory transformují díky své vysoce selektivní povrchové vrstvě veškeré krátkovlnné sluneční záření na teplo. Kolektory je možné montovat na střešní krytinu.Daikin_ovlada

5) POKOJOVÝ TERMOSTAT
Díky kabelovému nebo bezdrátovému pokojovému termostatu můžete velmi snadno, rychle a pohodlně regulovat teplotu. Mezi podlahové vytápění a podlahu je možné umístit externí snímač (EKRTETS), který je volitelným příslušenstvím bezdrátového pokojového termostatu. Tento snímač umožňuje přesnější měření a tím i optimálnější a energeticky úspornější regulaci úrovně pohodlí u vašeho zákazníka.
*EKRTW pro kabelový typ montovaný na stěnu a EKRTR pro bezdrátový typ.

 

VYSOKOTEPLOTNÍ ALTHERDaikin_HT_schema_dumMA

Vysokoteplotní systém Daikin Altherma využívá k dosažení teploty vody o hodnotě až 80 °C 100% termodynamickou energii a to bez použití přídavného ohřívače.

  • Ohřev vody až do 80°C bez přídavného ohřívače předurčuje vysokoteplotní čerpadlo Altherma pro rekonstrukce rodinných domů, kde jsou zachivány vysokoteplotní radiátory.
  • Díky své unikátní technologii je výkon tepelného čerpadla mnohem méně závislý na venkovní teplotě a vysoký výkon si zachovává i při extrémně nízkých teplotách.

1. Venkovní jednotka extrahuje teplo z okolního vzduchu. Toto teplo se následně přes chladivo R-410A přenáší do vnitřní jednotky.

2. Vnitřní jednotka přijímá toto teplo a následně pomocí chladiva R-134a zvyšuje jeho teplotu.

3. Teplo se přenáší z okruhu chladiva R-134Daikin_HT_schemaa do vodního okruhu. Díky jedinečnému přístupu, který spočívá ve využití kaskádových kompresorů, je možné dosáhnout teploty vody 80 °C a to bez použití přídavného záložního ohřívače.

 

1A) VENKOVNÍ JEDNOTKA: EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ENERGIE Z OKOLNÍHO VZDUCHU
Venkovní jednotka extrahuje teplo z okolního vzduchu. Toto teplo se následně přes potrubí s chladivem přenáší do vnitřní jednotky.

1B) VNITŘNÍ JEDNOTKA: SRDCE SYSTÉMU DAIKIN ALTHERMA
Vnitřní jednotka přijímá teplo z venkovní jednotky a následně zvyšuje jeho teplotu, čímž umožňuje ohřátí vody až na 80 °C pro účely vytápění prostřednictvím radiátorů a domácí využití teplé vody. Jedinečný přístup společnosti Daikin k tepelným čerpadlům, který spočívá ve využitíDaikin_HT_vnitn_jednotka kaskádových kompresorů (jeden ve venkovní jednotce/druhý ve vnitřní jednotce), vám přináší optimální pohodlí i při těch nejnižších venkovních teplotách, aniž by byl nutný záložní elektrický ohřívač.

 

2) ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY: PRO NÍZKOU SPOTŘEBU ENERGIE
Vysoká teplota vody systému Daikin Altherma je ideální pro ohřev teplé užitkové vody bez nutnosti přídavného elektrického ohřívače. Rychlý ohřev teplé užitkové vody také znamená, že jsou zapotřebí menší bojlery. Pro rodinu s přibližně 4 členy je tedy nejlepším řešením standardní zásobník. Pokud potřebujete více teplé vody, je k dispozici i větší zásobník.

3) UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍDaikin_HT_zsobnkDíky uživatelskému rozhraní Daikin Altherma můžete velmi snadno, rychle a pohodlně regulovat teplotu. Máte tak možnost přesnějšího měření a tím i optimálnější a energeticky úspornější regulace úrovně komfortu.

Daikin_HT_ovladac

 

4) SOLÁRNÍ PŘIPOJENÍ: SOLÁRNÍ KOLEKTORY
Vysoce účinné kolektory transformují díky své vysoce selektivní povrchové vrstvě veškeré krátkovlnné sluneční záření na teplo. Kolektory je možné montovat na střešní krytinu.
Solární kolektory se plní vodou pouze tehdy, když slunce dodává dostatečné teplo. V takovém případě se obě čerpadla v řídicí a čerpací jednotce na krátkou dobu zapnou a naplní kolektory vodou ze zásobníku. Po naplnění, které trvá méně než minutu, se jedno z čerpadel vypne a druhé čerpadlo zajišťuje cirkulaci vody.
BEZTLAKOVÝ SYSTÉM
Pokud není k dispozici dostatek slunečního záření nebo solární zásobník nepotřebuje více tepla, napájecí čerpadlo se vypne a celý solární systém se vypustí do zásobníku. Není tedy nutné přidávat nemrznoucí směs, protože pokud se zařízení nepoužívá, kolektory nejsou naplněny vodou - další výhoda ve prospěch životního prostředí!

 

SELEKČNÍ software Daikin Altherma

Software Daikin Altherma umožňuje rychlé a jednoduché zobrazení výhod systému Daikin Altherma. Specifi kujete-li několik parametrů, jako je např. umístění, vytápěná plocha, teplota vody na vstupu a výstupu distribuční sítě či místní ceny energií.

 

Katalog vytápění Daikin Altherma: Katalog_vytápění_(.pdf)

© 2010 Klima-Elektron s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.